• reg-au-webi

  Regjistrime 2016 - 2017
 •  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademike
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Përgjegjshmëri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  7000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laborant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  7000 studentë
  aktualë që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  7000 STUDENTË
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Sherbimet IT

Laboratorët kompjuterikë dhe aksesi në sistemin e kompjuterave

Përveç sallës së studimit, që është e lirë për studentët, Albanian University ka Laboratorin të pajisur me teknologjinë më të fundit multimediale.

Studentëve të të gjitha viteve, në çdo godinë të Universitetit, u është vënë në dispozicion, Laboratori i Informatikës, Arkitekturës, Financë-Bankës, Web Design, Juridikut dhe Psikologjisë ku mund të kërkojnë, të marrin dhe japin informacione apo materialet që i novojiten sipas kërkesave të programeve akademike dhe ku mund të kalojnë kohën e lirë. Çdo laborator është i pajisur me 25 kompjutera secili, dhe drcili me versionet më të fundit të programeve përkatëse, që shfrytëzohen për leksione apo seminare. Po ashtu sallat e leksioneve janë të pajisura me videoprojektorë, me anë të cilave lektorët bëjnë shpjegimin vizual të lëndëve në të gjitha degët. Kjo metodë shoqëron punën dhe shpjegimin teorik. Skematizmi teorik, që shoqërohet nga imazhi audioviziv deskriptiv, mundëson një mësimdhënie bashkëkohore dhe mjaft efektive. Rrjeti i kompjuterave, që përdoren nga studentët, stafi akademik dhe punonjësit e administratës ofron falas shërbimin e internetit në të katër godinat e Albanian University.

Studentëve të Albanian University u jepet mundësia që në website-in e Universitetit duke u pajisur me nga një Kod individual, (account), nëpërmjet të cilit të hyjnë në sistemin informativ akademik dhe personal të tyre. Këto kode u japin akses studentëve për diskutime në forumet e faqes zyrtare të universitetit, që janë pjesë e interesave të tyre si studentë. Gjithashtu atyre u ofrohet mundësia të informohen në lidhje me gjeneralitetet dhe historikun personal të tyre si student, kalendarin akademik, orarin, periudhën e sezonit dhe datat e provimeve, notat e marra gjatë viteve akademike, takimet e konferencat ku duhet të paraqiten, oraret e kurseve, pedagogët e programit që ata ndjekin, etj. Ky sistem krejtësisht bashkëkohor është një sistëm on-line të dhënash që mundëson lehtësira të mëdha për studentët dhe shmang rrugët burokratike të proçedurave që duhet të ndjekin në institucion për të marrë informacionet që i nevojiten. Për çdo informacion të mëtejshëm në lidhje me shërbimet IT, e-mail: Kjo adresë e-maili është e mbrojtur nga spam bots, duhet të aktivizoni javascript për ta parë atë

Zona Studentit